Pobieram kaucję

Do systemu kaucyjnego musi przystąpić każda jednostka handlu detalicznego (w tym m.in. punkty gastronomiczne, restauracje, kioski, stragany, bufety, punkty sprzedaży obwoźnej) lub hurtowego sprzedająca napoje w opakowaniach objętych kaucją, tj.: 

 • jednorazowych butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l,  
 • wielorazowych butelkach szklanych o pojemności do 1,5l,  
 • puszkach o pojemności do 1l 

 

Jest wówczas zobowiązana do: 

 • informowania konsumentów o dostępnych systemach zwrotu i zbierania opakowań, właściwego postępowania z opakowaniami i oznaczeniach stosowanych na opakowaniach, warunkach i trybie zwrotu pustych opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach systemu kaucyjnego oraz możliwości zwrotu pobranej kaucji 
 • podpisania umowy z co najmniej jednym operatorem systemu kaucyjnego, który się do niego zgłosi (jeśli jego powierzchnia sprzedaży jest nie większa niż 200 mkw.) lub z każdym operatorem systemu kaucyjnego (jeśli jego powierzchnia sprzedaży jest większa niż 200 mkw.) 
 • zbierania kaucji za opakowania 
 • przekazywania kaucji operatorowi na mocy umowy 
 • prowadzenia ewidencji obejmującej liczbę nabytych i sprzedanych produktów będących napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym. 

Każdy punkt pobierający kaucję, jeśli nie jest zobowiązany ustawą (jego powierzchnia sprzedaży nie przekracza 200 mkw.), może przystąpić do systemu dobrowolnie również jako podmiot zbierający puste opakowania, nakrętki i wieczka. Wówczas wypłaca kaucję klientom. Jeśli chcesz przystąpić do systemu w takim charakterze, przeczytaj o obowiązkach obejmujących podmioty wypłacające kaucję.

Dlaczego warto prowadzić zbiórkę i wypłacać kaucję? Pełen udział w systemie kaucyjnym to zwiększenie atrakcyjności punktu sprzedaży w oczach konsumentów. Klienci mogą zmienić miejsce zakupów, jeśli nie będzie ono umożliwiało oddania opakowania i otrzymania zwrotu kaucji.

Jako PolKa – Polska Kaucja, spółka stworzona przez ekspertów z doświadczeniem we wdrażaniu i zarządzaniu systemem kaucyjnym oraz zaufanych partnerów, zapewnimy Ci:

 • łatwe rozliczenia
 • sprawną i przyjazną obsługę
 • system do ewidencji sprzedanych produktów objętych systemem kaucyjnym
 • aplikację mobilną ułatwiającą ewidencję i raportowanie.

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
na temat systemu kaucyjnego