Wypłacam kaucję

Obowiązek przystąpienia do systemu kaucyjnego w zakresie wypłaty kaucji ma każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż hurtową lub detaliczną o powierzchni sprzedaży powyżej 200 mkw. oferujący konsumentom napoje w następujących opakowaniach: 

 • jednorazowych butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l,  
 • wielorazowych butelkach szklanych o pojemności do 1,5l,  
 • puszkach o pojemności do 1l. 

Natomiast dobrowolnie na tych samych zasadach do systemu może dołączyć każdy podmiot.  

 

W ramach systemu wypłacający kaucję musi: 

 • informować konsumentów o dostępnych systemach zwrotu i zbierania opakowań, właściwego postępowania z opakowaniami i znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach, warunkach i trybie zwrotu pustych opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach systemu kaucyjnego oraz możliwości zwrotu pobranej kaucji 
 • podpisać umowę z każdym operatorem systemu kaucyjnego, który się do niego zgłosi (tylko jeśli powierzchnia punktu sprzedaży przekracza 200 mkw.), w przypadku punktów dobrowolnie uczestniczących w systemie umowa może być podpisana z jednym operatorem 
 • pobierać kaucję od klientów 
 • zwracać kaucję klientom 
 • rozliczać się z pobranej i wydanej kaucji z podmiotem reprezentującym 
 • zbierać opakowania, nakrętki i wieczka manualnie lub za pomocą tzw. zwrotomatów 
 • prowadzić ewidencję papierową lub elektroniczną (z podziałem na poszczególne lata): 
 • liczby nabytych i sprzedanych produktów będących napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym; 
 • liczby zwróconych opakowań i odpadów opakowaniowych; 
 • wysokości pobranych, zwróconych i niezwróconych kaucji. 

Jako PolKa – Polska Kaucja, spółka stworzona przez ekspertów z doświadczeniem we wdrażaniu i zarządzaniu systemem kaucyjnym oraz zaufanych partnerów, zapewnimy Ci: 

 • łatwe rozliczenia 
 • efektywną zbiórkę z optymalną częstotliwością odbiorów 
 • szeroki asortyment zwrotomatów, a także szybki ich serwis (do 24h)    
 • satysfakcję klienta dzięki wygodnym rozwiązaniom (zwrotomaty intuicyjne w obsłudze, aplikacja) 
 • zapobieganie problemom, m.in. powszechnym w systemach kaucyjnych oszustwom 
 • sprawną i przyjazną obsługę. 

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
na temat systemu kaucyjnego