Zarząd

prezes zarządu

Posiada 20-letnie doświadczenie w branży odpadowej zdobyte w dużych polskich i zagranicznych podmiotach realizujących zbiórkę, recykling i przetwarzanie odpadów. Ostatnie 6 lat rozwijała biznes w obszarze wodno-ściekowym oraz odpadów płynnych w Polsce, Bałkanach i Europie Środkowej. Skupiona jest na efektywności finansowej zarządzanych projektów i ich organizacji, ale na pierwszym miejscu stawia dobrą współpracę z samorządami, partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami, która powinna być zawsze win-win, ze szczególnym poszanowaniem środowiska.

wiceprezes zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemów kaucyjnych i compliance środowiskowego. Wcześniej jako prezes wykonawczy ds. rozwoju w Reverse Logistics Group oraz członek zarządu działu Comply w Grupie Reconomy był odpowiedzialny za prowadzenie jednostki biznesowej zajmującej się systemami kaucyjnymi, działającej na poziomie lokalnym i globalnym. Jest ekspertem w rozwiązaniach technologicznych dla odwróconego łańcucha dostaw, systemów kaucyjnych oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Blisko współpracuje ze wszystkimi interesariuszami związanymi z systemem kaucyjnym, w tym: producentami, handlowcami, recyklerami, producentami opakowań, podmiotami wdrażającymi zgodność, rządami i konsultantami.Współzałożyciel i prezes zarządu Ecoloop Group. Wykładowca na Narodowym Uniwersytecie Singapuru (National University of Singapore). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (licencjat z ekonomii międzynarodowej), Maastricht University (licencjat i magisterium z finansów) oraz IESE Business School (program menadżerski).

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
na temat systemu kaucyjnego