Polska Kaucja

Od początku 2025 r. w Polsce do każdego sprzedanego opakowania na napoje, które będzie:

jednorazową butelką z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l

wielorazową butelką szklaną 
o pojemności do 1,5l

puszką o pojemności do 1l

Zostanie doliczona kaucja w wysokości 50 gr*. Polacy będą mogli zwrócić ww. opakowania w wyznaczonych punktach zbiórki, tj. sklepach o powierzchni sprzedaży powyżej 200 mkw. lub w innych punktach, które dobrowolnie przystąpią do systemu. Konsumenci nie będą mieli obowiązku przedstawiania paragonu. W zamian za opakowanie otrzymają zwrot kaucji.

*Zgodnie z projektem rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379103