Producent

Obowiązek przystąpienia do systemu kaucyjnego obejmuje każdego wprowadzającego na rynek produkty w następujących opakowaniach na napoje:

 • jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l,
 • wielorazowe butelki szklane o pojemności do 1,5l,
 • puszki o pojemności do 1l,

W ramach systemu wprowadzający ma obowiązek:

 • osiągnąć wymagany ustawą poziom zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych (wieczek i nakrętek), który dla poszczególnych lat przedstawia się następująco:

 

2025 r.2026 r.2027 r.2028 r.2029 r. i lata następne
77%81%84%87%90%

Jeśli nie osiągnie wskazanych poziomów zbiórki w ramach systemu kaucyjnego, ma obowiązek wnieść opłatę produktową. Jej wysokość zostanie określona w drodze rozporządzenia i może być różna dla każdego rodzaju opakowania, natomiast nie może przekroczyć 25 zł za 1 kg.

 • umieszczać na etykiecie opakowań wskazane ustawą oznakowanie, które mówi:

– że dane opakowanie jest objęte systemem kaucyjnym (logo systemu kaucyjnego)

– ile wynosi wysokość kaucji (zł, gr).

Oznakowanie to powinno być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe oraz kontrastować z tłem.

 • zgłosić się do podmiotu reprezentującego w celu podpisania umowy dotyczącej przystąpienia do systemu kaucyjnego lub rozliczenia obowiązku samodzielnie oraz wpłacenia opłaty produktowej
 • przekazać podmiotowi reprezentującemu dane niezbędne do realizacji obowiązków w zakresie systemu kaucyjnego, w tym informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym opakowaniach objętych systemem.

Jako PolKa – Polska Kaucja, spółka stworzona przez ekspertów z doświadczeniem we wdrażaniu i zarządzaniu systemem kaucyjnym oraz zaufanych partnerów, zapewnimy Ci kompleksową ofertę z gotowym rozwiązaniem gwarantującą optymalne koszty oraz umożlwiającą osiągnięcie celów ustawy i start systemu 1 stycznia 2025 r. dzięki: 

 • skutecznej zbiórce pozwalającej na właściwą jakość materiału
 • ogólnopolskiej efektywnej logistyce zapewnionej przez lidera branży 
 • systemowi IT pozwalającemu na efektywne zarządzanie procesami (w tym rozliczeniami kaucji i materiału) 
 • szerokiemu asortymentowi zwrotomatów z serwisem 24h 
 • transparentnej sprawozdawczości i efektywnemu raportowaniu 
 • przejrzystym procesom i harmonogramowi wdrożenia  
 • zapobieganiu problemom, w tym powszechnym przy systemach kaucyjnych oszustwom i wynikającym z nich stratom 
 • trosce o partnerstwo i wysoką jakość komunikacji.  

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
na temat systemu kaucyjnego